04 tháng 8 2012

Hướng dẫn sử dụng Thẻ Sim trên điện thoại BlackBerry


Điện thoại BlackBerry luôn nổi tiếng về vấn đề bảo mật, tất cả những ứng dụng trên thiết bị này đều thiết kế dựa trên tiêu chí bảo đảm sự an toàn đối với dữ liệu người dùng, việc sử dụng thẻ SIM trên điện thoại BlackBerry cũng không là ngoại lệ. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thẻ SIM trên smartphone BlackBerry một cách chi tiết và dễ dàng. Hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm.


sim-card 
Sim Card 

Thẻ SIMTùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, điện thoại BlackBerry® của bạn có thể không sử dụng thẻ SIM.

Giới thiệu về danh bạ thẻ SIM

Nếu nhà cung cấp dịch vụ không dây đã cài đặt thẻ SIM của bạn cùng với danh bạ thẻ SIM, bạn có thể sử dụng danh bạ thẻ SIM để truy cập vào các số liên lạc mà bạn đã thêm vào thẻ SIM của điện thoại. Danh bạ thẻ SIM khác với danh sách địa chỉ liên hệ trên điện thoại BlackBerry®. Nếu bạn đổi thẻ SIM, các số liên lạc trong danh bạ thẻ SIM sẽ thay đổi.
Bạn có thể thêm các mục nhập ADN vào danh bạ thẻ SIM. Bạn cũng có thể tìm kiếm các mục nhập ADN hoặc mục nhập SDN. Các mục nhập ADN sẽ hiển thị dưới dạng thuần văn bản còn các mục nhập SDN sẽ hiển thị ở dạng chữ đậm

Thêm số liên lạc vào thẻ SIM

   1. Trong danh sách địa chỉ liên hệ, hãy bấm phím( menu_key_blackberry_bullets)Menu. > Danh bạ SIM.
   2. Bấm phím Menu (menu_key_blackberry_bullets)> Mới.
   3. Nhập thông tin liên lạc.
   4. Bấm phím Menu(menu_key_blackberry_bullets)> Lưu.Sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào danh sách địa chỉ liên hệ

Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

   1. Trong danh sách liên lạc, hãy bấm phím Menu(menu_key_blackberry_bullets) > Danh bạ SIM.
   2. Bấm phím Menu(menu_key_blackberry_bullets) > Sao chép Tất cả vào Danh bạ.

Lưu ý: Nếu bạn tìm cách sao chép một số liên lạc trên thẻ SIM có số điện thoại trùng với số điện thoại của một số liên lạc đã xuất hiện trong danh sách địa chỉ liên hệ của bạn, điện thoại BlackBerry® sẽ không sao chép số liên lạc trên thẻ SIM này.

Sao chép số liên lạc từ danh sách địa chỉ liên hệ vào thẻ SIM
   1. Trong danh sách địa chỉ liên hệ, hãy nhấp vào một số liên lạc.
   2. Đánh dấu một số điện thoại.
   3. Bấm phím Menu(menu_key_blackberry_bullets) > Sao chép vào Danh bạ SIM.
   4. Bấm phím Menu(menu_key_blackberry_bullets) > Lưu.

Thay đổi hoặc xóa số liên hệ trên thẻ SIM

   1. Trong danh sách địa chỉ liên hệ, hãy bấm phím Menu(menu_key_blackberry_bullets). > Danh bạ SIM.
   2. Chọn một số liên lạc.
          * Để thay đổi một số liên lạc trên thẻ SIM, hãy bấm phím Menu(menu_key_blackberry_bullets) > Chỉnh sửa. Thay đổi thông tin số liên lạc. Bấm phím Menu(menu_key_blackberry_bullets) > Lưu.
          * Để xóa một số liên lạc trên thẻ SIM, hãy bấm phím Menu?(menu_key_blackberry_bullets) > Xóa.

Lưu tin nhắn văn bản trên thẻ SIM
Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

Nếu điện thoại BlackBerry® của bạn sử dụng thẻ SIM và bạn cài thẻ SIM lưu tin nhắn văn bản, tin nhắn văn bản vẫn xuất hiện trong ứng dụng Tin nhắn.

   1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Tin nhắn.
   2. Bấm phím Menu(menu_key_blackberry_bullets)> Tùy chọn > Nhắn tin Văn bản.
   3. Thay đổi trường Lưu Tin nhắn Trên Thẻ SIM thành .
   4. Bấm phím Menu(menu_key_blackberry_bullets) > Lưu.

Sau khi bạn kết thúc: Để ngừng lưu tin nhắn văn bản trên thẻ SIM của bạn, hãy đổi trường Lưu Tin nhắn Trên Thẻ SIM thành Không. Nếu bạn cài trường này thành Không, tin nhắn văn bản của bạn sẽ bị xóa khỏi thẻ SIM. 
 
Thay đổi tên hiển thị cho một số điện thoại
Nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều số điện thoại, bạn có thể cài đặt riêng tên hiển thị cho các số điện thoại của bạn.

   1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
   2. Nhấp Điện thoại > Cài đặt Hệ thống Nâng cao > Thẻ SIM.
   3. Đánh dấu một số điện thoại.
   4. Bấm phím Menu (menu_key_blackberry_bullets) > Chỉnh sửa Số Điện thoại SIM.
   5. Nhập tên hiển thị cho số điện thoại.
   6. Bấm Enter trên bàn phím.

Giới thiệu về bảo mật thẻ SIM

Bạn có thể bảo vệ thẻ SIM của mình bằng mã PIN để thêm một cấp bảo mật khác cho điện thoại BlackBerry® của mình. Nếu bạn khóa thẻ SIM của mình bằng mã PIN, người khác sẽ không thể sử dụng thẻ SIM của họ trong điện thoại của bạn. Trước khi có thể sử dụng thẻ SIM trong một điện thoại khác, bạn phải nhập mã PIN.

Bảo vệ thẻ SIM bằng mã PIN
Để có mã PIN cho thẻ SIM của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây.
Lưu ý: Nếu bạn nhập sai mã PIN của thẻ SIM ba lần, thẻ SIM sẽ không hoạt động.

   1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
   2. Nhấp Điện thoại > Cài đặt Hệ thống Nâng cao > Thẻ SIM.
   3. Bấm phím Menu (menu_key_blackberry_bullets) > Bật Bảo mật.
   4. Nhập mã PIN của thẻ SIM.
   5. Bấm phím Enter trên bàn phím.

Thay đổi mã PIN thẻ SIM

   1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
   2. Nhấp Điện thoại > Cài đặt Hệ thống Nâng cao > Thẻ SIM.
   3. Bấm phím Menu (menu_key_blackberry_bullets) > Đổi Mã PIN2.  


tags: huong dan su dung sim dien thoai blackberry